Spyridon Mountrichas

FIRST ROUND

Tenderer Code

FA5311

Bailiff code

27086

Name of tenderer, country
Spyridon Mountrichas, Greece

Lead architects:
Spyridon Mountrichas

Design team:
Spyridon Mountrichas, Antonis Skordilis Kostas, Liontos & Associates, Pavlos Diamantouros – MEP Design – Engineering Consulting Services ΗΜ ΕNGINEERING S.A. Maria
(Marlen) Mouliou, Olga Palagia